Vastuullisuusraportointi ratkaisumme koostuu yrityksen ESG-raportoinnista (Environmental, Social, Governance) ja tarjoaa keskeiset työkalut vastuullisuustietojen hallintaan sekä viestintään. Vastuullisuusraportointi on suunniteltu auttamaan yrityksiä näkemään kirkkaasti vastuullisuuden merkityksen ja sen vaikutukset liiketoimintaan. Vastuullisuusraportointi työkalumme kokonaisuus muodostuu neljästä osa-alueesta:

  1. Vastuullisuustietojen hallinta ja analysointi

Vastuullisuusraportointi korostaa ESG-raportoinnin keskeistä merkitystä, tarjoten kokonaisvaltaisen näkymän ympäristö(E) -, sosiaaliseen(S) – ja hallinnolliseen(G) toimintaan, mikä auttaa yritystä rakentamaan kestävää ja vastuullista brändiä. Ratkaisumme tarjoaa yritykselle tehokkaat työkalut vastuullisuustietojen keräämiseen, tallentamiseen ja analysointiin. Tämä mahdollistaa tarkan datan hyödyntämisen päätöksenteossa ja strategian suunnittelussa vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

  1. Hiilijalanjäljen seuranta

Vastuullisuusraportointi painottaa hiilijalanjäljen seurannan tärkeyttä. Yritysten on entistä tärkeämpää mitata ja raportoida omaa hiilijalanjälkeään. Ratkaisumme mahdollistaa tarkat mittaukset ja auttaa yrityksiä suunnittelemaan ja seuraamaan hiilijalanjäljen vähentämistoimia.

  1. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuullisuusraportointi ohjaa yrityksiä kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä. Se tarjoaa työkaluja ja ohjeistusta tavoitteiden integroimiseksi liiketoimintastrategiaan ja raportointiin, vahvistaen sitoutumista kestävään kehitykseen.

  1. Viestintä ja läpinäkyvyys

Ratkaisumme ei ainoastaan kerää tietoa, vaan myös auttaa tehokkaassa viestinnässä. Vastuullisuusraportointi tarjoaa mahdollisuuden avoimeen ja läpinäkyvään tiedon jakamiseen sidosryhmien kanssa, vahvistaen yrityksen mainetta vastuullisena toimijana markkinoilla.

Vastuullisuusraportointi ei ole vain raportti, vaan askel kohti kestävämpää tulevaisuutta. Se on investointi yrityksen kasvuun ja vaikutukseen yhteiskunnassa.