Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän (TTT) rakentaminen aloitetaan aina toiminnan nykytilakartoituksella, jonka aikana selvitetään merkittävimmät työterveys- ja työturvallisuusriskit, toimintaan kohdistuvat lakivaatimukset ja henkilökunnan tietoisuus turvallisuusasioiden merkityksestä. Kartoituksen yhteydessä yrityksen toimintaa verrataan julkaisun ISO 45001 vaatimuksiin.

TTT-järjestelmän rakentaminen jaetaan kolmeen päälohkoon, jotka etenevät samanaikaisesti projektin kalenteriajan minimoimiseksi. Päälohkot ovat: TTT-asioiden johtaminen ja jatkuva parantaminen, henkilöstön TTT-asioiden tuntemus ja järjestelmän hallinnointi sekä TTT-asioiden toteuttaminen prosesseissa. Jokaiseen päälohkoon määritetään yrityksen toiminnan kannalta oleelliset menettelytavat. Menettelytapojen kuvaus vastuutetaan ja aikataulutetaan. Asiantunteva konsultti valvoo työn etenemistä ja antaa tarvittavan opastuksen ja koulutuksen. Hyväksytyt menettelytavat koulutetaan organisaatiolle tarvittavassa laajuudessa. Työn valmistuttua menettelytapojen käytännön toimivuus tarkastetaan sisäisellä auditoinnilla. Sisäisen auditoinnin jälkeen yritys voi hakea sertifiointia julkaisun 18001 mukaan. Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä voidaan kytkeä osaksi toimivaa laatujärjestelmää, jolloin minimoidaan hallinnollisten menettelytapojen määrä.