Liiketoimintasuunnitelma laaditaan yhdessä yritysjohdon kanssa. Yrityksen nykytila selvitetään peruskartoituksella, jonka jälkeen analysoidaan mahdollisuudet parantaa yrityksen kilpailutilannetta. Tunnistettujen mahdollisuuksien jälkeen kirjoitetaan liiketoimintasuunnitelma, jonka painopisteet ovat: markkinat ja kilpailu, tulevaisuuden näkymät, strategiset valinnat, toimenpideohjelmat, taloudelliset suunnitelmat sekä mahdolliset riskit suunnitelman toteuttamisessa.

Liiketoimintasuunnitelmaa ei jätetä pelkäksi paperiksi, vaan se kytketään osaksi johtamisjärjestelmää. Suunnitelmaa päivitetään ja seurataan johdon palavereissa jatkuvasti, joten sen avulla ylläpidetään analysoituja toimenpiteitä yrityksen kehittämiseksi. Mikäli yrityksessä on laatujärjestelmä niin liiketoimintasuunnitelma ja strategia korvaavat johdon vastuun tavoiteasetanta osuuden ja liiketoimintasuunnitelman toteutumista seurataan johdon katselmuksessa. Liiketoimintasuunnitelmaan ja strategiaan kohdistuvalla konsultoinnilla tehostetaan yrityksen johtamista.