Laatujärjestelmän rakentaminen aloitetaan aina liiketoiminnan nykytilakartoituksella, jonka aikana kartoitetaan toiminnan suurimmat tuottavuuden esteet, asiakastyytymättömyyttä aiheuttavat asiat ja suurimmat puutteet verrattuna laatustandardin ISO 9001 vaatimuksiin.

Laatujärjestelmän rakentaminen jaetaan kolmeen päälohkoon, jotka etenevät samanaikaisesti projektin kalenteriajan minimoimiseksi. Päälohkot ovat: johtaminen ja jatkuva parantaminen, henkilöstö ja järjestelmän hallinnointi sekä prosessien laadunhallinta. Jokaiseen päälohkoon määritetään yrityksen laadunhallinnan kannalta oleelliset menettelytavat. Menettelytapojen kuvaus vastuutetaan ja aikataulutetaan. Asiantunteva konsultti valvoo työn etenemistä ja antaa tarvittavan opastuksen ja koulutuksen. Hyväksytyt menettelytavat koulutetaan organisaatiolle tarvittavassa laajuudessa. Työn valmistuttua menettelytapojen käytännön toimivuus tarkastetaan sisäisellä auditoinnilla. Sisäisen auditoinnin jälkeen yritys voi hakea sertifiointia standardin ISO 9001 mukaan.

Laatujärjestelmään voidaan integroida myös muiden standardien vaatimukset kuten esimerkiksi ISO 14001 ympäristöasiat, ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusasiat sekä ISO 3834 hitsausvaatimukset. Yhdistämällä eri standardien vaatimukset laatujärjestelmään syntyy tehokas toimintajärjestelmä, jossa järjestelmän hallintaan liittyvät toimenpiteet on minimoitu.

Sertifioituja laatujärjestelmiä olemme rakentaneet yli 60. Organisaatiossamme on laatujärjestelmän pääarvioijan ja laatupalkintokilpailun (EFQM) pääarvioijan pätevyydet omaavaa henkilökuntaa, joten järjestelmien vaatimustaso on hyvin hallussamme.