Kannattavuuden kehittäminen aloitetaan aina kehittämisen tarvemäärittelyllä. Tarvemäärittelyn painopisteitä ovat:

  • tulostietojen analysointi
  • johtamisprosessin kartoittaminen
  • asiakastyytyväisyys
  • prosessien suorituskyky
  • henkilöstön koulutustarpeet
  • jatkuva parantaminen

Kartoituksen perusteella priorisoidaan kehitettävät asiat. Mikäli kartoituksen perusteella päätetään käynnistää kehitysprojekti, niin kehitettävät asiat aikataulutetaan projektisuunnitelmaksi huomioiden yrityksen resurssit. Projektille valitaan ohjausryhmä. Konsultin opastamana toteutetaan projektisuunnitelman toimenpiteet. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan sovittujen mittareiden avulla. Projektin ohjauspalavereissa tarkkaillaan kehitystyön etenemistä ja ohjataan resursseja kohteisiin, joissa havaitaan aikataulujättämää. Noudatamme hankkeen aikana yksinkertaista periaatetta: suunnittele, toteuta, seuraa, korjaa.

Takuu

Kannattavuuskonsultoinnille annamme takuun. Takaamme, että vuositasolla asiakkaan saamat säästöt ylittävät konsultoinnista aiheutuneet kustannukset. Mikäli tämä ei toteudu sitoudumme jatkamaan projektia veloituksetta kunnes takuuehto toteutuu tai hyvitämme asiakkaalle puuttuvat säästöt.