Konsultti arvioi yritysjohdon kanssa yrityksen toiminnan tason verrattuna Eurooppalaiseen Laatupalkintokriteeristöön (EFQM). Arvioinnin pohjalta määritetään merkittävimmät kehityskohteet, joiden parantamiseksi nimetään projektiryhmät. Yrityksen toiminnalle, talousasioille ja prosessien suorituskyvylle määritetään mittarit, jotka otetaan välittömästi käyttöön. Yrityksen toiminta kuvataan laatupalkintokriteeristön mukaan ja itsearvioinnein varmistetaan, että käytäntö vastaa kuvauksia. Projekti tuottaa yritykselle erittäin korkeatasoisen toimintamallin ja parantaa yrityksen tuottavuutta tiukan tavoiteseurannan ansiosta. Toimittuaan jonkin aikaa dokumentoidun järjestelmän mukaisesti ja parannettuaan toimintaansa järjestelmän tuottamien impulssien avulla yritys voi halutessaan osallistua laatupalkintokilpailuun. Olemme olleet rakentamassa kolmen laatupalkintovoittajan toimintajärjestelmää ja avustaneet ko yrityksiä laatupalkintohakemuksen laadinnassa.

Toimitusjohtajamme on osallistunut laatupalkintoprosessiin arvioijana useita kertoja ja hän on toiminut myös ko prosessin pääarvioijana.

EFQM-kriteeristö toimii erinomaisena apuvälineenä yritystoiminnan jatkuvassa parantamisessa ja tuo uusia näkökulmia esimerkiksi sertifioidun toimintajärjestelmän jatko- kehittämiseksi.