Yrityksemme henkilökunta voi toteuttaa järjestelmänne sisäiset auditoinnit toimintajärjestelmänne vaatimusten mukaisesti. Sisäisten auditointien ulkoistaminen henkilökunnallemme varmistaa auditointien laatutason ja riittävän tarkkuuden ulkoista auditointia ajatellen. Sisäiset auditoinnit toteutamme aina konsultoivassa hengessä, joten niiden yhteydessä etsimme jatkuvasti parannuskohteita ja pyrimme tuottamaan asiakkaallemme lisäarvoa. Itse toteutetuilla auditoinneilla on taipumus jäädä toteaviksi ja lisäarvon syntyminen puutteelliseksi. Ulkoistettu auditointitoiminta voi olla yksi osa toimivaa jatkuvan parantamisen prosessia.

Sertifioitavan järjestelmän rakentamisprosessiin kuulu aina sisäinen auditointi, jonka aikana konsultti varmistaa järjestelmän sertifioitavuuden ja kouluttaa organisaatioon tarvittavan auditoijien ryhmän.