Painopistekartoituksen tekeminen on oleellista missä tahansa kehitystyössä. Kartoituksen tarkoituksena on selvittää missä yritys on tällä hetkellä omiin tavoitteisiin ja kilpailijoihinsa nähden. Tätä kautta saadaan selville yrityksen kehittämisen painopisteet.

Korona-aikana peruskartoituksen tekeminen paikanpäällä on haastavaa. Tästä syystä olemme tehneet painopistekartoituksen sähköisen kyselyn muodossa. Sähköinen kysely vertaa yrityksen vastauksia n. 300:n muun pk-yrityksen vastauksiin. Painopistekartoituksen tuloksena saadaan selville yrityksen kehittämisen painopisteet, joita asiakas voi kehittää joko itse tai 4T-Konsultit Oy:tä hyödyntäen.

Sähköisen kyselyn kesto on noin 10 min ja se on anonyymi. Kysely toteutetaan johtoryhmän haluamassa laajuudessa.

Kartoitusta voidaan hyödyntää esimerkiksi ELY-keskuksen rahoittamien projektien suunnittelussa.