4T-Konsultit Oy – Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Viimeisin muutos 2.2.2021

 

1. Rekisterinpitäjä

4T-Konsultit Oy

Y-tunnus: 0562338-9

Louhimokatu 8A7, 13100 Hämeenlinna

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kari Lepistö

kari.lepisto@pp5.inet.fi

 

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

4T-Konsultit Oy:n asiakasrekisteri. Ylläpidämme rekisterissä asiatietoja kohdassa 5 yksilöidyllä tavalla

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitoon, hoitaaksemme sopimuksissamme lupaamamme velvoitteet.

 

5. Asiakas rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Henkilön nimi, sähköpostiosoite ja titteli
 • Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

 

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen ja asiakkaalta tai henkilöltä saamiimme tietoihin. Tarvittaessa voimme myös ostaa yhteystietoja markkinointitarkoituksiin ulkopuolisista rekistereistä.

 

7. Tietojen luovutus

Markkinointitarkoituksissa tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pidättäydymme siirtämisestä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli jostain lain edellyttämästä pakottavista syistä tämä vaihtoehto toteutuu niin varmistamme, että:

 • Euroopan komissio on todennut, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso
 • toteutamme asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista
 • olet antanut luvan henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste

 

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Rekisteri on talletettu palomuurein ja salasanoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy ainoastaan 4T-Konsultit Oy:n valtuuttamilla henkilöillä. Rekisteriä ei ylläpidetä tietokoneissa, vaan sitä säilytetään erillisellä varmuuslevykkeellä. Kun rekisteriä ei käytetä, säilytetään levykettä lukitussa tilassa.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhoamme. Säilytämme tietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Kaikissa 4T-Konsultit Oy:n Oy:n lähettämissä suorasähköposteissa on linkki, josta voit halutessasi estää suorapostitukset jatkossa.

Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojesi poistamista
 • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
 • saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

 

Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi. Varmennamme henkilöllisyytesi aina ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Sinun tulee lähettää oikeuksiasi koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse:

4T-Konsulti Oy

Louhimokatu 8A7, 13100 Hämeenlinna

kari.lepisto@pp5.inet.fi

4T-Konsultit Oy vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tältä sivulta on nähtävissä voimassaoleva tietosuojaselosteemme.