• header1
  • header2
  • header4
  • header5
  • header6
  • header7
  • header8

Kari Lepistö

· ELY-keskuksen kehittämispalvelut

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden haku on avautumassa. ELY-keskus on kilpailuttanut eri kehitysmoduulien toteuttajat ja tukee taloudellisesti kehityshankkeiden toteuttamista. Kehityshankkeet voivat kestoltaan olla 2-5 päivää ja asiakkaan kustannukset ovat 325 € / konsulttipäivä. Kari Lepistö / 4T-Konsultit Oy on ELY-keskuksen valtuuttama kehittäjä moduulissa tuottavuus ja digitalisointi. Tässä moduulissa voidaan panostaa asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi: prosessien johtamiseen ja seurantaan, työn sujuvuuteen ja tuotannon tehokkuuteen, laatuprosesseihin, vastuullisuuteen ja ekologisuuteen sekä digitalisaation lisäämiseen.

Toiminnan kehittämisen vaikuttavuuden lisäämiseksi olemme kehittäneet tehostetut työkalut eri TQM elementtien vaikuttavuuden parantamiseksi. Kehitystyö perustuu viimeaikaisimpiin tutkimuksiin.

ELY-keskuksen kehityshankkeisiin ovat oikeutettuja pk-yritykset, joilla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja jotka haluavat tehostaa ja kehittää sisäisiä toimintojaan sekä etsiä digitaalisia ratkaisuja liiketoimintansa tehostamiseksi. Kehitystyön lopputuloksena yrityksen kilpailukyky paranee prosessien kehittymisen myötä ja yritys pystyy paremmin hyödyntämään uusia teknologioita. Myös sertifioitujen yritysten entistä parempi järjestelmän käyttöönoton taso parantaa yrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta.

Lisätietoa ELY-keskuksen kehittämispalveluista saat osoitteesta www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Ota meihin yhteyttä kehityshankkeen suunnittelemiseksi.