• header1
  • header2
  • header3
  • header4
  • header5
  • header6
  • header7
  • header8

Ajankohtaista

Yhteistyö tiivistyy GSC:n kanssa

Olemme toimineet jo vuosia Global System Certification Oy:n (GSC) sopimusarvioijana pääarvioijan pätevyyksin. Konsultoivan sertifioinnin kysynnän kasvaessa olemme sopineet GSC:n kanssa, että 4T-Konsultit Oy on yksi GSC:n avaintoimittajista tilanteissa, joissa 4T-Konsultit Oy:n henkilökunnan toimialapätevyydet riittävät arvioinnin toteuttamiseen. Yhteistyön tiivistämisellä halutaan varmistaa erittäin haastavien konsultoivalla arviointitavalla suoritettavien arviointien laatutaso, asiakkaiden saama lisäarvo ja arviointien jatkuva kehittyminen.