• header1
  • header2
  • header3
  • header4
  • header5
  • header6
  • header7
  • header8

Ajankohtaista

ISO 14001 muuttuu

Ympäristöjohtamisen ISO 14000 -standardeja laativa tekninen komitea on kokoontunut toukokuun lopussa Panamassa. Työryhmä käsitteli standardiehdotuksen CD-versioon (Committee Draft) tulleet kommentit ja muutosehdotukset. Sovittujen muutosten jälkeen standardiehdotus etenee DIS-vaiheeseen (Draft International Standard). ISO lähettää DIS-standardiehdotuksen kansainväliselle lausuntokierrokselle syyskuun alussa. Äänestys kestää kolme kuukautta ja sen aikana Suomessa järjestetään kansallinen lausuntokierros.

Seuraavan kerran ISO 14001 –työryhmä kokoontuu helmikuussa 2015. Kokouksessa käsitellään DIS-vaiheen äänestystulos ja lausuntokierroksella annetut kommentit ja muutosehdotukset. Standardin ISO 14001:2015 odotetaan valmistuvan kesällä 2015.

Opastavan standardin ISO 14004 uudistaminen etenee samanaikaisesti vaatimusstandardin ISO 14001 uusimisen kanssa. Projekti etenee CD-vaiheeseen kesällä 2014.

ISO 14004 on opastava standardi, jonka mukaan ei voi hakea sertifikaattia.
ISO 14001 on ympäristöjärjestelmän vaatimusstandardi, jonka mukaan haetaan sertifiointia.

Yritysten ei kannata vielä käynnistää toimenpiteitä järjestelmänsä muuttamiseksi. Vasta DIS-versio antaa jonkinlaisia suuntaviivoja muuttuvista asioista. Jatkuva parantaminen ja kehittäminen on kuitenkin suotavaa!