• header1
  • header2
  • header4
  • header5
  • header6
  • header7
  • header8

Ajankohtaista

· ELY-keskuksen kehittämispalvelut

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden haku on avautumassa. ELY-keskus on kilpailuttanut eri kehitysmoduulien toteuttajat ja tukee taloudellisesti kehityshankkeiden toteuttamista. Kehityshankkeet voivat kestoltaan olla 1-5 päivää ja asiakkaan kustannukset ovat 325 € / konsulttipäivä. Kari Lepistö / 4T-Konsultit Oy on ELY-keskuksen valtuuttama kehittäjä moduulissa tuottavuus ja digitalisointi. Tässä moduulissa voidaan panostaa asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi: prosessien johtamiseen ja seurantaan, työn sujuvuuteen ja tuotannon tehokkuuteen, laatuprosesseihin, vastuullisuuteen ja ekologisuuteen sekä digitalisaation lisäämiseen.

Käytössämme on tuore väitöskirja, joka tutkii laatujärjestelmän ja eri TQM elementtien vaikutuksia suomalaisten pk-yritysten suorituskykyyn niin teollisuus, kuin palveluyrityksissä. Tulos osoittaa, että kansainväliset tutkimukset eivät kuvaa lainkaan tilannetta suomalaisissa pk-yrityksissä ja meillä pitää olla aivan omat kehitysstrategiamme, jotta kehitystyö ei valu hukkaan. Käytäntöön tätä työtä voidaan edullisesti viedä ELY-keskuksen kehityspalveluiden avulla.

Laatujärjestelmän vaikuttavuuden lisäämiseksi olemme kehittäneet tehostetut työkalut eri TQM elementtien vaikuttavuuden parantamiseksi. Yleisimmät ongelmat ja tärkeimmät kehityskohteet olemme löytäneet väitöskirjatutkimuksen avulla. Tutkimus osoittaa, että valitettavasti useiden yritysten sertifioidut järjestelmät eivät tue lainkaan kannattavuutta, tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä, henkilöstötyytyväisyyttä tai yrityksen mainetta.

Yllä mainittuun tuottavuuteen ja digitalisaatioon kohdistuvaan kehityshankkeeseen ovat oikeutettuja pk-yritykset, joilla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan ja jotka haluavat tehostaa ja kehittää sisäisiä toimintojaan sekä etsiä digitaalisia ratkaisuja liiketoimintansa tehostamiseksi. Kehitystyön lopputuloksena yrityksen kilpailukyky paranee prosessien kehittymisen myötä ja yritys pystyy paremmin hyödyntämään uusia teknologioita. Myös sertifioitujen yritysten entistä parempi järjestelmän käyttöönoton taso parantaa yrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta.

Lisätietoa ELY-keskuksen kehittämispalveluista saat osoitteesta https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut 

Ota meihin yhteys kehityshankkeen suunnittelemiseksi.